Tag Archives: Bulong ốc vít

Tiêu chuẩn của Bulong ốc vít

Bulong ốc vít

Bulong ốc vít (hay còn gọi là Bulong-đai vít hoặc Bulong-đai ốc)là một trong những nhóm sản phẩm cấu thành nên hệ đường ống nói riêng và sử dụng trong ngành công nghiệp nói chung. Đặc điểm cấu tạo Bulong: gồm 3 phần: – Đầu Bulong: có đường kính lớn nhất, được vặn hoặc điều khiển […]